Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečné herní soustředění Modrá 2014 + PU AC Sparta Praha + foto

8. 3. 2014

Středa 12.3.2014

 hodnoceni-trenera.png

 

 

 

 

 

 

Kompletní hodnocení soustředění

Závěrečné herní soustředění mělo dva cíle. Tím primárním bylo přenést automatizmy a návyky z cvičení do průpravných her. Sekundárním cílem bylo pomocí motivačních videí ještě více upevnit u hráčů vnitřní motivaci a změnit způsob myšlení.

Co se týče prvního cíle, tak si myslím, že se nám podařil splnit z 70%. Mentální a vjemové prvky, které jsou nedílnou součástí každého tréninkového procesu, se viditelně projevují v průpravných hrách. Jedná se o kontrolu míče spojenou s vnímáním prostoru, dále pak o dynamiku činnosti. Zlepšení vidím také v součinnosti dvojic a cíleném zapojení třetího hráče. Automatizmy, které si hráči upevňují jsou již schopni přenést jak do her , tak do utkání. Z tohoto pohledu jsem velmi spokojen, jelikož se můžeme plynule posunout v pyramidě mentálního tréninku tak v pyramidě vjemových cvičení.

Se sekundárním cílem je spokojenost opravdu velká. Hráči si začínají uvědomovat jak svojí roli v týmu, tak i své nedostatky, které chtějí odstranit. Zároveň své přednosti chtějí hráči posouvat o stupeň výš. U některých hráčů je důvěra-uvědomění-odpovědnost velmi silná a projevuje se nejen v tréninkovém procesu, ale i mimo něj. Pak jsou zde hráči, kteří se do vnitra tohoto tématu dostávají pomalu, nebo jejich uvědomění není konstantní. Na těchto hráčích budeme více pracovat, abychom je dostali na stejnou linii. V tomto ohledu vládne v týmu velká spokojenost.

S naším celkovým vystoupením na závěrečném soustředění v Modré je celý realizační tým velmi spokojený. Pevně věříme, že cíle, které jsme si vytýčili se promítnou v jarní části ligové soutěže.  

foto_zde3.jpg

 

 

 

 

 

 

Úterý 11.3.2014

hodnoceni-trenera.png

 

 

 

 

 

Dopolední tréninkový program  byl následující. Hráči se nejdříve zahřáli ve vjemovém cvičení, kde bylo primárním cílem vnímání prostoru a správné nastavení se do něj a následně dynamická činnost po zisku míče. Ve cvičení jsme se dostali až na 3 stupeň vjemových prvků a hráči snesli vysoké měřítko. Stále však daná činnost není zautomatizovaná. Následoval dynamický strečink a švihové prvky ve spojení s kloubním rozsahem bedrokyčlostehenních svalů. Poté následovalo vjemové cvičení na přihrávku a převzetí. Dopolední šedesátiminutovka byla zakončena střelbou z hranice vápna.

Hodnocení utkání - AC Sparta Praha:

I naše poslední přípravné vystoupení v rámci zimní přechodné sezóny mělo vytyčené cíle.

Cíle utkání:

1.       Kompaktnost obranné čtveřice v rámci vystupování a vzájemného zajišťování

2.       Součinnost obraného bloku s brankářem

3.       Timingová spolupráce středových hráčů

4.       Dynamické provedení všech herních činností jednotlivce

5.       Komunikace v přechodové fázi

6.       Vytváření tandemových situací

7.       Represing

Největší obavy před dnešním utkáním jsme měli asi z toho, jak hráči dokážou přenést technicko-taktické prvky z včerejšího nácviku do dnešního utkání. Musím říci, že po celých 70minut hry dnes všichni hráči, kteří se v obranné čtveřici objevili splnili směrem do defenzivy téměř vše, co se po nich před utkáním požadovalo. Krajní hráči dobře vystupovali a dokázali v mnohých případech konstruktivně odebrat míč. Střední hráči taktéž svou součinnost oproti včerejšímu nácviku zlepšili. Oba střední hráči, když se hra odehrávala ve středu hřiště o sobě věděli a jejich spolupráce směrem do defenzivy byla dnes na dobré úrovni. Problém měli pouze s obsazováním prostoru při autových vhazováních, kdy se vždy jeden ze stoperů nechal strhnout nabíhajícím hráčem a v obranné čtveřici tak vznikaly volné prostory. Co se týče ofenzivy, ta tak dobrá nebyla. Málo jsme se pokoušeli o rozehru přes štítové záložníky. I kolmých přihrávek bylo na můj vkus málo.

Součinnost obranné čtveřice s brankářem dnes snesla velké měřítko. Veškeré situace, kdy míč přepadával pře náš blok si brankář ,,ořval“ a následně stáhl. Ve hře žádný problém v součinnosti nenastal, ovšem při standartních situacích už malé problémy vznikaly a my jsme buď špatným zakončením soupeře, nebo vynikajícím zákrokem neinkasovali. Alespoň máme pro trenéra brankářů do dalších tréninkových jednotek negativní prvek k odstranění.

Timingová spolupráce středních hráčů směrem do defenzivy dnes byla dobrá. Menší problém jsme viděl pouze v postavení štítového záložníka při kombinace soupeře v křídelním prostoru. Směrem do ofenzivy už to tak bohužel nebylo. Stavění se a rotace dnes, bohužel, naše hra postrádala.

Asi největší problém nám dnes dělalo dynamické provedení pří zisku míče. Strašně dlouho nám trvalo něž jsme míč dostali úplně pod kontrolu  a do rychlosti už jen sporadicky. Ne všichni hráči však v tomto ohledu úplně propadli. Našli se i hráči na kterých se začíná projevovat mentální trénink a vjemová cvičení. Je pak radost tyto hráče sledovat při práci s míčem v plné rychlosti.

Pozitivem v některých fázích hry, bylo, že hráči už si pomalu zautomatizovávají komunikační prvky, které už dokážou vkládat do hry. Pochopili hlavní zásady této činnosti a posléze i výhody, které z nich pramení. Stále jsou však ve hře hluchá místa, které samozřejmě nechceme a budeme na nich pracovat a odbourávat je.

Tandemových situací v dnešním utkání bylo  málo. Chyběla odvaha a risk krajních hráčů tyto výpady podnikat. I tato činnost nás v poslední době trápí a bude jednou z hlavních náplní našich tréninků. Trochu mě však tento atribut zaráží, jelikož už jsme v předešlých utkání dokázali tyto situace produkovat  a nyní se o to nepokoušíme. Je otázkou, jestli je to malým počtem opakování v tréninkových cyklech, nebo se jedná o problém psychický.

Jediné, za co by dnes hráči při školním známkování  dostali výbornou byl  represing. Tato činnost se nám dnes od první minuty dařila. Pozitivem od předešlých utkání, že se do represingu zapojilo více hráčů. Dalším pozitivem bylo cílené napadání a vytlačování hráčů tak, aby docházelo k zdvojení.

I přes vítězství v dnešním utkání není spokojenost úplná. Soupeř byl lepší v pohybu bez míče, i kombinaci. Nám chyběla dnes trochu větší odvaha v podstupování soubojů jeden na jednoho a jistota v kombinaci. Hráči si však od celého realizačního týmů zaslouží za dnešní zarputilost, agresivitu a odhodlání  velký obdiv. Hráči dnes zjistili, že se můžeme měřit s jakýmkoli týmem, za což jsem velmi rád, jelikož z pohledu sebedůvěry a uvědomění si svých kvalit je toto nejlepší odměnou pro hráče.

foto_zde3.jpg

 

 

 

 

 

 

Pondělí 10.3.2014

hodnoceni-trenera.png

 

FK Ústí nad Labem - AC Sparta Praha  1 : 0 ( 0 : 0)

Sestava : Němec -  Dušek, Lácha, Bechyně, Kunc - Hudec, Vít -

                                 Sedláček, Kušej, Turek - Baftijar

Hokejové střídání : Mužík, Pieter, Traup, Jahnel

Branka :                   Kušej (Lácha)

 

foto_zde3.jpg

 

 

 

 

 

Neděle 9.3.2014

hodnoceni-trenera.png
 

 

Hodnocení neděle 9.3.2014

Hodnocení dopoledního tréninkového procesu

Dopolední tréninkový proces byl složen ze tří atributů, které byly z 60% prokládány mentálními a vjemovými prvky.

1.       Kontrola míče ve spojení s kontrolou prostoru

2.       Dynamický strečink ve spojení s rytmickými prvky a agilitou

3.       Součinnost dvojic a trojic                          

Úvodní část tréninku se skládala z drilového cvičení na kontrolu míče (ball mastery), kde jsme pomalu přecházeli na klamavý pohyb ve spojení se změnou směru. Tato dovednost je u hráčů už na vysoké úrovni a zaměřujeme se spíše na dynamiku provedení a kontrolu prostoru. Klamavý pohyb už také dostál změn směrem k lepšímu, taktéž změna směru s následným krytím míče. Hlavním důvodem ke spokojenosti je, že hráči jsou schopni dané dovednosti provádět s vjemovými a mentálními prvky. Dynamický strečink hráči zvládají. Hlavně preciznost a uvědomění při provádění je na vysoké úrovni. Co se týče agility, tak zde vidím největší posun v práci hlezenního kloubu. Posledním prvkem procesu byla součinnost dvojic a trojic. Jelikož jsme dnes absolvovali první trénink na přírodní trávě, zpočátku nám dělal odskok od trávníku trochu problém, ale hráči si na povrch rychle zvykli a součinnost probíhala v pořádku a to i po vložení mentálních a vjemových prvků. Jsem hlavně spokojen, že se po zařazení zmíněných prvků hráčům neměnila kultura pohybu a dynamika provedení.

Hodnocení odpoledního tréninkového procesu

Ještě před odpoledním tréninkem proběhlo focení jednotlivců na naše webové stránky. Během týdne proběhne focení celého týmu.

Odpolední trénink byl složen z nácviku a technicko-taktické složky.

Náplň tréninku:

1.       Součinnost obranné čtveřice (vystupování, vzájemné zajišťování, odcouvání)

2.       Koncovka po zatížení

Úvodní část se skládala z průpravného cvičení na přihrávku a převzetí míče prokládaného vjemovými prvky prvního stupně. Následovala startovní rychlost. Posléze byli hráči rozděleni do dvou skupin, ofenzivní a defenzivní. První naše kroky dnešního tréninku vedli k součinnosti obranné čtveřice. Úvod patřil vystupování a vzájemnému zajišťování, kdy se hráči pouze posouvali a učili se tak správné postavení při vystoupení prvního hráče. Zpočátku jsme se potýkali se špatným zajišťováním a to jak středních tak krajních hráčů. Hráčům taktéž dělaly problémy rozestupy mezi jednotlivými hráči. Po několika opakování se už hráči srovnali a pochopili základní principy zónové obrany. Následovalo vystupování přímo na hrotové útočníky. Zde jsme měli největší problém se zajištěním od druhého stopera, který se nechával vytáhnout druhým hrotovým útočníkem a v obranné čtveřici tak vznikala kapsa, která při chytrosti středních záložníků bývá smrtící. Ke konci cvičení už jsme se této chybě vyhýbali, ale stále to nebylo stoprocentní. Nicméně nutno podotknout, že jsme nácvik technicko-taktických prvků dělali poprvé a jelikož jsou hráči vnímaví, tak pevně věřím, že se rychle nové věci naučí a činnosti zautomatizují. Spojenou činností se zmiňovaným tématem byla součinnost s brankářem. V této činnosti vidím velký posun, všichni brankáři se zlepšili v čtení hry a řízení celého bloku. Koncovka pod zatížením splnila účel. Hráči trefovali prostory, přísné měřítko splňovala i razance střel. Na závěr tréninku proběhl motivační proslov, který byl zaměřen na vnitřní motivaci a profesionalitu v každém momentu tréninkového procesu i mimo něj.

O brankářskou trojici se po oba dva tréninky staral trenér brankářů, což je obrovské pozitivum. Brankáři se trénink od tréninku zlepšují a pomalu odstraňují specifické technické prvky, které je v utkání limitují. Trenérovi brankářů Václavu Kožíškovi, patří v tomto směru velké poděkování za odvedenou práci.

S dnešním vystoupením na herním soustředění v Modré jsme v celku spokojen. Stále mi ale chybí ten malý kousek mozaiky k tomu, aby spokojenost byla více než stoprocentní. Hráči si za dnešní den zaslouží pochvalu.

foto_zde3.jpg