Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celkové hodnocení soustředění na Telnici

10. 1. 2014

hodnoceni-trenera.png

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení soustředění na Telnici 5.1. – 10.1.2014

 

Soustředění zhodnotím z pěti pohledů. A to:

1.       Kondiční charakteristika

2.       Charakteristika koordinačních dovedností

3.       Dovednosti a manipulace (se všemi druhy míčů)

4.       Mentální charakteristika

5.       Hodnocení psychologických vstupů a jejich vnímaní

 

Kondiční charakteristika

Z pohledu rozvoje kondičních atributů jsme zde kondici rozvíjeli intermitentním tréninkem. Během 6 dnů jsme do tréninku zařadili 2 krát Wassermanovu metodu rozvoje kondičních schopností, kdy hráči absolvovali cca 300m dlouhý okruh, ve kterém byly zařazeny prvky rozvoje agility, akcelerační rychlosti (nespecificky), technických dovedností (práce s míčem ve vzduchu) a mentálního tréninku. S touto činností jsme velmi spokojen a to hlavně z důvodu, že hráči celé toto cvičení zvládali bez vnější motivace a dokázali zde prodat prvky, které jsme jim neustále vštěpovali (důvěra, uvědomění, odpovědnost). Dalším kladným bodem v tomto rozvoji vidím, že hráči i po velkém zatížení byli schopni zvládat jak vjemové, tak mentální prvky.  Dalším kondičním prvkem byl rozvoj akcelerační rychlosti, kterou jsme zde rozvíjeli taktéž nespecificky. V jednom případě i s využitím koordinačního žebříku. Od této činnosti jsme hlavně očekávali, aby hráči změnili kulturu pohybu při delším běhu. Protože zde jsou hráči, kteří mají velmi dobré rychlostní předpoklady, ale nedokážou  je využít na 100%.

 

Charakteristika koordinačních schopností

Koordinační schopnosti jsme po celý pobyt rozvíjeli pomocí koordinačních žebříků,kdy jsme hráče učili nové cviky, které jsou pro ně důležité z hlediska obcházení soupeře. Hráčům bylo vysvětleno,  jak mají správně pracovat s hlezenním kloubem i celým tělem. Na konci týdne, jelikož už hráči dané cviky zvládali velmi dobře, jsme ke klasickému koordinačnímu žebříku přidali  mentální trénink a vjemové prvky. První zmiňovanou věc ještě hráči nedokázali zvládnout, tu druhou jak už jsme zmiňoval v hodnocení pátečního dne, zvládli velmi dobře. Naším dalším postupným krokem v agilitě bude, aby si hráči koordinační cviky zautomatizovali a my jsme mohli vkládat mentální prvky, které je posunou zase o krok dál. Dalším prvkem z koordinace byl nácvik a zdokonalování rytmických cviků. Od neděle, kdy tyto cviky dělali hráči poprvé , udělala většina hráčů obrovský pokrok. Stále ale chybí lehkost ve vykonávaném pohybu a ani práce hlezenního kloubu není ideální. I v tomto směru budeme nadále pokračovat, dokud tuto činnost nebudou hráči zvládat dokonale. Jsem rád, že kluci pochopili to, že základem každého uvolnění je rytmika a na svých nedostatcích v tomto směru pilně pracují.

 

 

Dovednosti a manipulace s míčem

Technickou vybavenost hráčů jsme zdokonalovali pomocí průpravných cvičení, kde se hráči zdokonalovali hlavně  v prvním kontaktu s míčem a citu na něj.  Jelikož tuto činnost hráči zvládali velmi dobře a to nejen z klasickým míčem, ale i s míčem č.1 a tenisovým míčkem, začali jsme do cvičení vkládat vícevjemové prvky. Nečekal jsem s jakou lehkostí a přehledem budou hráči tuto činnost zvládat i s dalším vjemem a v neposlední řadě po zátěži. Nicméně nic není ještě dokonalé, a chyby, které jsme vypozorovali se budeme v nejbližší době snažit odstranit. Jsme velmi rádi, že první level dovedností máme splněn a můžeme tak plynule přejít na další. Ohledně dovedností, ale máme velké nedostatky. Proto budeme na tomto nedostatku pracovat a bude náplní každé tréninkové jednotky. Jelikož jsme v tomto směru pozadu, budou hráči dostávat domácí úkoly, abychom dohnali zmiňované nedostatky.

 

Mentální charakteristika

Cvičení na rozvoj rychlého a účelného rozhodování, což je jednou z náplní mentálního tréninku, jsme zde nerozvíjeli vcelku, ale vkládali jsme je do různých cvičení, kde před mentálním prvkem byla zátěž. Tato varianta rozvoje zmiňované věci je samozřejmě náročnější, než  když tuto činnost hráči dělají v klidu. I proto pro mě bylo velkým překvapení, že většina hráčů tento atribut zvládla. V mentálním  tréninku i vícevjemových cvičení budeme nadále pokračovat, protože rychlost rozhodování a rychlost myšlení je pro dnešní fotbal jednou z nepostradatelných věcí.

 

Hodnocení psychologických vstupů a jejich vnímání

V rámci psychologické přípravy proběhlo hned několik akcí. V neděli večer proběhly první osobní pohovory, kde byly hráčům položeny 4 otázky,  které byly zaměřeny jak přímo na hráče tak i směrem ke kolektivu. Ze všech pohovorů jsme měl velmi dobrý pocit. V úterý proběhla soutěž, která byla zaměřená na rozpoznávaní jednotlivých hráčů z týmu. Hlavním záměrem bylo vnímání, komunikace a spolupráce skupin.  Ve středu se uskutečnily druhé osobní pohovory, kde hráči odpovídali na otázky z pohledu sebe sama (svá pozitiva a negativa) a z pohledu, jak hráči vnímají zvolené psychologické hry a odlišný přístup k nim z hlediska vytváření vnitřní motivace. V neposlední řadě, byla hráčům položena otázka, jestli vědí ,zda zvolené tréninkové metody mohou přenést na hřiště. I z této akce jsme měl velmi dobrý pocit. Ve čtvrtek hráči odpovídali v uzavřené místnosti na kameru, kde odpovídali na otázky týkající se celého týdne. V otázkách bylo zahrnuto hodnocení sebe, týmu, vnímání tréninkových procesů ( jestli vědí proč a kdy dané věci použít ) a jako poslední věc hráči hodnotili, jak hráči vnímají ,,koučink“ a metodu ,,inner game“…

 

Z těchto pohovorů jsme zjistili hned několik věcí. Většina hráčů je spokojena s odlišným tréninkovým procesem. Dobře vnímají své pokroky z pohledu koordinace a techniky. Ví, na čem chtějí v nejbližší době nejvíce zapracovat. Přemýšlí, jak se hráčům pracuje bez vnější motivace. Vnímají, jaká je v týmu parta. A poznali jsme jejich názor na to, kdo by měl vést tým.

Největším pozitivem, který jsem zde zaznamenal, je to, že se hráči neskutečně rychle dokázali přizpůsobit novým tréninkovým metodám. A to hlavně z pohledu vytváření vnitřní motivace. Hráči vidí své zlepšení a chtějí na sobě dále pracovat. Ze všech pohovorů jsem zaznamenal jen jediný negativní atribut, který budeme s realizačním týmem řešit a pracovat na jeho odstranění.

 

Závěrem, bych chtěl poděkovat všem hráčů nejenom za přístup v tréninku, ale i za své chování a vystupování během celého soustředění, kde velmi dobře reprezentovali náš klub FK Ústí nad Labem. Dále bych chtěl poděkovat obou svým kolegům. Bez nich by hráči určitě neměli takový komfort, jakého se jim dostávalo.


Velké poděkování a uznání z pohledu trenérského kolegy patří Zdeňkovi Bechyněmu a Pavlovi Příhonskému, kteří se asi nejvíce podíleli jak na výchově, tak na umu, který hráči mají. Jsme rád, že mohu plynule navázat na práci, kterou mi po několika letech přenechali. Budu se snažit, aby hráči pod mým vedením stále rostli a dokázali jsme naší hrou bavit nejenom naše diváky.

P.S.: Kluci jsou ve správných rukou…